Terms and Conditions

A. Definisi istilah

Terma dan Syarat Umum sekarang (selepas ini dirujuk sebagai “GTC”) meletakkan hak dan kewajipan Pihak Berjanji mengenai penggunaan Dermacol Online Store di www.dermacolmalaysia.com

GTC merupakan sebahagian daripada kontrak pembelian yang disimpulkan oleh dan antara Dermacol, sebagai Penjual, dan Pelanggan sebagai Pembeli ketika produk dijual melalui Dermacol Online Store di www.dermacolmalaysia.com Kontrak pembelian disimpulkan dalam bahasa Inggeris.

Penjual dan operator Dermacol Online Store

Penjual dan pengendali Dermacol Online Store di wwwdermacolmalaysia.com (selepas ini dirujuk sebagai “Dermacol Online Store”) adalah Dermacol, (selepas ini dirujuk sebagai “Penjual”).

Nama dagang: Dermacol

Pejabat berdaftar: 613A, Suite 8.04-8.10, Level 8, Pavilion Kuala Lumpur, Jalan Bukit Bintang, 55100

Maklumat perhubungan

Alamat surat: 613A, Suite 8.04-8.10, Level 8, Pavilion Kuala Lumpur, Jalan Bukit Bintang, 55100

E-mel: info@dermacolmalaysia.com

Telefon: +420 232 23 23 23

Pelanggan

Pelanggan adalah pengguna Dermacol Online Store yang merupakan pengguna atau peniaga. Pengguna adalah orang asli yang tidak bertindak dalam perdagangannya sendiri atau aktiviti perniagaan lain atau dalam amalan bebasnya apabila membuat kontrak pembelian (kemudian dirujuk sebagai “Pengguna”).

B. Kesimpulan kontrak pembelian dan pembelian
 1. Semua pesanan yang dihantar melalui Dermacol Online Store mengikat. Dengan menghantar pesanan Pelanggan mengesahkan bahawa ia telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini serta Prosedur Pengendalian Aduan dan Peraturan Program Insentif.
 2. Sekiranya Pelanggan Pelanggan, kontrak pembelian hendaklah dibuat oleh Pelanggan yang menyerahkan pesanan dan penerimaan Peserta pesanan. Penjual hendaklah dengan segera mengesahkan penerimaan pesanan kepada Pembeli melalui e-mel bermaklumat yang dihantar ke alamat e-mel yang dinyatakan oleh Pelanggan.
 3. Kontrak pembelian (termasuk harga yang dipersetujui) boleh dipinda atau dibatalkan hanya dengan persetujuan kedua-dua Pihak yang Berjanji atau atas alasan hukum.
 4. Sekiranya Pengusaha Pelanggan, pesanan yang dikemukakan bagi barangan hendaklah disifatkan sebagai cadangan untuk membuat kesimpulan kontrak pembelian dan kontrak pembelian hendaklah dibuat dengan penyampaian pengesahan yang mengikat perintah oleh Penjual kepada Pengusaha Pelanggan.
 5. Perintah dalam talian adalah sah tertakluk kepada penyempurnaan semua data dan keperluan yang ditetapkan dalam borang tersebut.
 6. Sekiranya Pelanggan-Pelanggan, tempat penghantaran hendaklah alamat yang ditentukan oleh Pelanggan pada borang pesanan.
 7. Tajuk kepada barang itu akan dihantar kepada Pelanggan atas pengambilalihan barang dan pembayaran harga beli.
 8. Dengan melengkapkan borang pendaftaran atau pesanan yang mengikat melalui Dermacol Online Store, Pelanggan memberikan Penjual persetujuannya kepada pengumpulan dan pengarkiban data peribadi berkenaan dengan Pelanggan dan pembeliannya dalam pengertian Seksyen F – Perlindungan Data Peribadi.
 9. Pelanggan akan menerima e-mel bermaklumat yang dihantar ke alamat e-mel yang ditetapkan, mengesahkan penerimaan dan penyerahan pesanan.
 10. Harga dan Diskaun – Semua harga di Dermacol Online Store adalah harga akhir termasuk VAT. Semua harga termasuk harga promosi dan tawaran adalah sah sehingga notis selanjutnya atau sehingga stok habis. Penjual hendaklah memastikan tawaran yang diterbitkan adalah terkini tanpa penangguhan yang tidak wajar. Diskaun dalam tawaran istimewa dan potongan peribadi yang mungkin tidak boleh digabungkan atau ditambah kepada jenis diskaun lain kecuali dinyatakan sebaliknya.
 11. Pembatalan pesanan – Pelanggan boleh membatalkan pesanan melalui e-mel atau telefon dalam masa 24 jam dari penciptaan pesanan. Pelanggan mesti menyatakan nombor pesanan dan butiran hubungannya. Pelanggan akan menerima e-mel yang bermaklumat ke alamat yang dinyatakan dalam borang pendaftaran atau pada borang pesanan, yang mengesahkan pembatalan perintah itu.
 12. Penjual berhak untuk menarik balik dari kontrak pembelian dalam masa 24 jam dari penghantaran pesanan / pengesahan Pelanggan-Pengguna kepada pesanan Pelanggan-Usahawan di bawah keadaan berikut:
  1. barang-barang yang diperintahkan tidak ada dalam stok, tidak lagi dibuat atau tidak tersedia untuk sebab lain,
  2. pengilang telah secara dramatik meningkatkan harga barangan yang disusun yang tidak ada dalam stok di pembekal,
  3. barang yang diperintahkan – jenis, model yang sama – sudah lama tertakluk kepada aduan kerana kecacatan.
  Jika mana-mana keadaan di atas timbul, Penjual hendaklah menghubungi Pelanggan dan menawarkan produk alternatif kepada Pelanggan.
 13. Kos komunikasi bermakna (internet, telefon, dll.) Yang diperlukan untuk menyerahkan pesanan itu adalah pada kadar normal, bergantung sepenuhnya kepada kadar perkhidmatan telekomunikasi yang digunakan oleh Pelanggan.
C. Terma penghantaran

Pelanggan akan dimaklumkan mengenai jumlah bayaran pos semasa membuat pesanan di kedai dalam talian.

Pelanggan mengakui bahawa:

 1. Barang-barang yang diperintahkan akan dihantar oleh rakan logistik.
 2. Barang-barang yang diperintahkan akan dihantar biasanya dalam masa 2 hari bekerja berikutan penerimaan pesanan atau mengikuti penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran melalui pemindahan bank dan melalui kad pembayaran melalui Internet) jika barang tersebut berada dalam stok. Penjual hendaklah sentiasa memaklumkan Pelanggan melalui e-mel bahawa barangan telah dihantar. Sekiranya barang yang dipesan tidak dalam stok, Penjual hendaklah menghubungi Pelanggan melalui e-mel dan mencadangkan langkah seterusnya, contohnya. bekalan lain, tempoh penghantaran yang panjang. Dalam kes sedemikian, Pelanggan juga berhak menarik balik dari kontrak. Dalam keadaan yang luar biasa, tempoh penghantaran boleh dilanjutkan dan Pelanggan akan dimaklumkan mengenai kes tersebut semasa membuat pesanan mereka.
 3. Pelanggan tidak berhak untuk memohon pengemukaan (yang dipanggil pengangkut semula) suatu petak yang dihantar ke alamat lain.
 4. Kaedah pengangkutan, penghantaran, notis penyampaian, tarikh dan tempat pengambilalihan penghantaran hendaklah selaras dengan terma dan syarat syarikat kurier.
 5. Penghantaran yang ditolak atau tidak dapat dikembalikan dikembalikan kepada Penjual dalam masa 7 hari bekerja berikutan percubaan pertama untuk menyerahkannya kepada Pelanggan. Jika Pelanggan tidak mengambil penghantaran ke alamat yang ditetapkan dan penghantaran dikembalikan kepada Penjual, Penjual berhak untuk menarik balik dari kontrak. Dalam kes sedemikian Penjual berhak untuk menolak amaun kos yang dibayar oleh Pelanggan untuk penghantaran barang secara unilateral untuk menampung kerosakan Penjual yang ditanggung akibat kegagalan Pelanggan untuk mematuhi kewajipannya untuk mengambil barangan tersebut ( tanpa menjejaskan hak Penjual untuk menuntut ganti rugi yang ditanggung oleh Penjual yang melebihi jumlah kos penghantaran). Tertakluk kepada persetujuan Pelanggan, Penjual hendaklah menghantar semula barang kepada Pelanggan; Walau bagaimanapun, ia akan berbuat demikian dengan perbelanjaan Pelanggan dan mengikuti pembayaran kos sedemikian. Perkara yang sama juga berlaku sekiranya percubaan pertama untuk menghantar barangan tidak dibayar oleh Pelanggan (bonus penghantaran percuma, dsb.).

Kaedah pembayaran:

 • Kad pembayaran – Pelanggan akan membayar harga belian melalui kad pembayaran VISA, Visa Elektron, Maestro atau MasterCard. Apabila menerima kad pembayaran, syarikat itu menggunakan penyelesaian 3D-Secure. Apabila pembayaran dibuat, barangan biasanya dihantar dalam masa 2 (dua) hari kerja (jika dalam stok).
D. Aduan dan jaminan
 1. Aduan yang mungkin akan dikendalikan dengan mematuhi Prosedur Pengendalian Aduan Dermacol Online Store dan undang-undang Malaysia.
 2. Aduan tentang barangan boleh dikemukakan kepada Penjual dengan mematuhi peruntukan Prosedur Pengendalian Aduan yang disebut di bawah.
 3. Barang-barang dilindungi oleh tempoh jaminan yang bersesuaian dengan jenis barang tersebut. Tempoh jaminan dinyatakan pada pembungkusan produk. Sekiranya tempoh jaminan tidak dinyatakan pada pembungkusan produk, ia akan menjadi 24 bulan.
 4. Pelanggan mengakui bahawa berkenaan dengan sifat barangan yang dijual (produk kosmetik), barang itu mesti disimpan pada suhu 5-25 ° C.
 5. Sekiranya Pelanggan Pelanggan, aduan akan ditadbir oleh Akta No 89/2012 Coll., Kod Awam, dan sebagai tambahan kepada Akta 634/1992 Coll., Mengenai Perlindungan Pengguna, dengan mengambil kira klarifikasi dalam Aduan Prosedur Pengendalian.
F. Perlindungan Data Peribadi

Dermacol memproses data peribadi semua pelanggannya mengikut undang-undang yang terpakai, khususnya Peraturan (EU) 2016/679 Parlimen Eropah dan Majlis 27 April 2016 mengenai perlindungan orang asli berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dan mengenai pergerakan bebas data tersebut, dan mengulangi Arahan 95/46 / EC dan Akta No 480/2004 Coll., mengenai perkhidmatan masyarakat maklumat tertentu, sebagaimana yang dipinda. Maklumat lanjut mengenai pemprosesan dan perlindungan data peribadi boleh didapati di sini.